Økt produktivitet og lønnsomhet for havbruksnæringen

Scan Aqua leverer avansert oksygeneringsteknologi basert på bruk av nanobobler. 
Dette fører til forbedret produktivitet, bedre vannkvalitet og bedre fiskevelferd.

Den beste teknologien for oksygenoverføring

Vår nanobobleteknologi gir oksygenoverføringsrater på 86 prosent. Dette reduserer oksygen- og energiforbruket betydelig. Det vil også bidra til lavere fôrfaktor og redusere driftskostnadene direkte.

Bedre vannkvalitet og fiskevelferd

Nanobobler har ingen oppdrift og fordeler seg i hele vannsøylen. Nanoboblene holder seg i vannet i flere uker, og metter vannet med oksygen etter hvert som biomassen forbruker oksygenet. Nanobobler tiltrekker seg mikroskopiske forurensninger i vannmassene. Dette gjør det mulig for biofilteret å fange opp også disse små forurensningene som ellers ville passert.

Forbedret produktivitet

Optimalt nivå av innløst oksygen fører til bedre utnyttelse av fôret, noe som gir en lavere fôrfaktor. I tillegg forbedres fiskevelferden og produktiviteten optimaliseres.

Hva er nanobobler?

Opplev nanoboblenes unike egenskaper og produktive fordeler.

Størrelsen på en nanoboble er 70-120 nanometer. De kan ikke sees med det blotte øyet, men de kan avdekkes med laser som reflekteres på boblens overflate. På grunn av sin størrelse og struktur har nanobobler distinkte egenskaper som gjør dem spesielt effektive for innløsing av O2 i vann, forbedret vannkvalitet, forbedrede vannbehandlingsprosesser og økt produktivitet innen oppdrett, landbruk og andre type næringer.

HOW NANOBUBBLE TECHNOLOGY WORKS

Moleaer's patented technology injects trillions of nano-sized gas bubbles or nanobubbles into liquid to deliver best-in-class gas-to-liquid transfer.

Hvem er vi?

Scan Aqua er en global leverandør av avanserte løsninger og tjenester til havbruksnæringen, med hovedkontor i Stavanger. Gjennom avansert engineering, design og patentert nanobobleteknologi, kan Scan Aqua bidra til at havbruksnæringen oppnår forbedret produktivitet med økt økonomisk gevinst.

Scan Aqua er ledende innen tekniske løsninger for avanserte oksygeneringssystemer for både RAS-anlegg og hav- og landbaserte oppdrettsanlegg.

Våre løsninger vil gi økt økonomisk gevinst gjennom:

 • Høy og stabil innløsningsrate av oksygen (86 %) i hele vannsøylen
 • Lavere oksygenkostnader
 • Lavere fôrfaktor og bedre tilvekstfaktor
 • Høyere fisketetthet
 • Bedre vannkvalitet uten bruk av kjemikalier
 • Redusert dødelighet og bedre fiskevelferd

Vi er klare for å diskutere dine oksygeneringsutfordringer og vise hvordan våre løsninger kan bidra.

Våre tjenester/produkter

ScanOxy™

ScanOxy™ er markedets mest strømeffektive oksygengenerator. Våre kompressorer er i snitt 5% rimeligere i drift enn konkurrenter i dagens marked.
Hvorfor ScanOxy™?

 • Markedets mest strømeffektive oksygengenerator.
 • Økonomisk lønnsomt, fremfor innkjøp og levering av oksygen
 • Stabil oksygentilgjengelighet 24/7, der du trenger det, uansett vær og føreforhold
 • Tilpasses ditt behov for plassering og oksygen forbruk
 • Enkelt og oversiktlig styringssystem
 • Enkel installasjon
 • Minimalt vedlikehold
 • Lave driftskostnader

Vi skreddersyr løsningen du trenger.

Oksygenering og lufting
basert på nanobobler

Oksygenering og lufting er en vesentlig faktor for effektiv drift i havbruksnæringen.

Scan Aquas moderselskap Scan Tech AS har produsert og levert egendesignede kompressorer, pusteluftkompressorer og oksygengeneratorer siden oppstarten i 1995. Dette gir oss kontroll over alle ledd i prosessen, noe som sikrer høy kvalitet og gjør oss i stand til å levere den aller beste løsningen for våre kunder.

Ved bruk av avansert nanoteknologi, bidrar vi til å effektivisere og optimalisere produksjonen i oppdretts- og RAS-anlegg. I tillegg reduserer vi fiskedødeligheten med oksygeneringsstyring.

Les mer

AquaCool™

AquaCool™ erstatter tradisjonelle PHE (platevarmeveksler)-kjølere, og gir følgende fordeler:
 

 • Svært effektiv varmeoverføring med svært få deler, noe som også gjør det enkelt å rengjøre i løpet av en arbeidstime.
 • AquaCool™ tillater to parallelle linjer, slik at du kan stanse den ene siden for rengjøring mens den andre fortsatt går.
 • Biobegroing er en velkjent utfordring i varmevekslere. AquaCool™ lar ikke biobegroing bygge seg opp.
 • AquaCool™ er skalerbar og kan tilpasses kundens ønsker og behov.
 • AquaCool™ har den beste temperaturoverføringseffekten av alle kjølere i dagens marked, og de laveste vedlikeholdskostnadene.

Løfteteknologi

Moderselskapet til Scan Aqua, Scan Tech AS, er en ledende norsk leverandør av design, ingeniør-, produksjons- og offshoretjenester til energisektoren. Med hovedkontor i Stavanger produserer Scan Tech sin kran- og løftedivisjon innovative og bærekraftige løsninger for våre kunders utfordrende prosjekter innen havbruk, olje og gass, havvind og maritim sektor.

Siden oppstarten i 1995 har Scan Tech med suksess konstruert og levert i overkant av 300 prosjekter på norsk sokkel, alt fra undervannsoperasjoner til komplette offshore materialhåndteringspakker.

Forankring og havbunnsrestaurering

Scan Aqua tilbyr en rekke høykvalitets marine ankerløsninger, kjettinger, tau og beslag tilpasset drift av oppdrettsanlegg. Våre pålitelige høykvalitetsankere er sertifisert av alle større selskap og mye brukt av vår globale marine kundebase. Scan Aqua tilbyr et komplett utvalg av faste og flytende fenderløsninger sammen med marine beskyttelsesbarrierer. Vi kan også designe kailøsninger for spesifikke bruksområder tilpasset havbruksnæringen.

Boblegardiner

Boblegardiner ble opprinnelig designet for lydbeskyttelse. Ved å utnytte dem til å lage en dobbel vegg med små luftbobler, kan vi beskytte oppdrettsanlegget mot alger. Boblegardinene produseres av et fastmontert undervannssystem med lufttilførsel fra overflaten. Systemet er fleksibelt, og kan brukes på både enkeltmerder og anlegg med flere merder.

Fordeler

 • Beskyttelse mot alger, forurensning og støy
 • Gir oksygenrikt vann for dypere lag
 • Isfrie områder

Obs: Boblegardiner er ikke en erstatning for oksygenering i lukkede eller halvlukkede merder.

Generelle engineering-prosjekter

Siden oppstarten i 1995 har moderselskapet Scan Tech AS utviklet et ingeniørteam innen design av avanserte gasshåndterings- og luftesystemer, skreddersydd til havbruksnæringens komplekse behov over hele verden.

Vår filosofi er å bruke vår brede erfaring og kompetanse innen hvert spesifikke felt til å utvikle innovative, trygge, bærekraftige og økonomiske løsninger for våre kunder.

Vår nøkkelkompetanse:

 • Design og prosjektering
 • Prosjekt- og risikostyring
 • Fabrikasjon og produksjon
 • Installasjon og service
 • Sertifisering

Kontakt oss i dag og få prosessen i gang!

Atle Moen

Salgssjef
+47 950 11 500
+47 51 54 54 90
amo@scan-aqua.no

Sentralbord

Salg
+47 51 54 40 00
contact@scan-aqua.no

Chris Stevens

CEO
+47 515 45 420

Daniel Thorsen

CFO
+47  515 45 470

Frank Kenneth Olsen

Head of Engineering,
Production & Service support
+47 515 45 449

Ian Castle

R&D Manager
+47 515 45 414

Kenneth Øverlie

BDM
+47 515 45 479

Marielle Strømø

Prosjektleder
+47 515 45 471

Claus Kofoed

Service & Field Support Lead
+47 467 93 045 

Sentralbord

Salg
+47 51 54 40 00
contact@scan-aqua.no

Chris Stevens

CEO
+47 515 45 420

Daniel Thorsen

CFO
+47 515 45 470

Lars-Tore Berg

Operasjon Manager
+47 515 45 412

Sharmilan Ravikanthan

Business Development Manager
+47 515 45 437

Ian Castle

R&D Manager
+47 515 45 414

Marielle Strømø

Project Manager
+47 515 45 471

Claus Kofoed

Service & Field Support Lead
+47 467 93 045

Informasjonskapsler samtykke

Ved å klikke på “Godta”, godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.