Oksygenering og lufting
basert på nanobobler

Nanoboble-oksygeneringssystemer

Nanobobleteknologi – et paradigmeskifte i havbruksnæringen

Scan Aquas engineerings- og utviklingsavdeling kan tilby en komplett løsning for oksygenering og lufting. Dette innebærer komplette og skreddersydde systemer for oksygenering ved bruk av nanobobleteknologi, tilpasset havbruksnæringen. Nanobobleteknologi regnes som et paradigmeskifte i den pågående utviklingen av oppdrettsnæringen. Fordelene med nanobobleteknologien er betydelige, både for vekst og fiskevelferd så vel som for kostnads-/inntektssiden av oppdrettsvirksomheten.

Tilstedeværelsen av gass i en væske er vanligvis kjent som bobler. Vanlige bobler stiger til overflaten og gassen forsvinner ut i atmosfæren. Nanobobler er mye mindre, har andre fysiske og kjemiske egenskaper og oppfører seg helt annerledes.

De har ingen oppdrift, dermed går de heller ikke til overflaten og forsvinner ut i atmosfæren. Derimot fordeler de seg i hele vannsøylen, og holder seg stabile i opptil tre måneder. Dette er spesielt gunstig i RAS-anlegg hvor store deler av vannet resirkuleres.

Når nanobobler til slutt kollapser, frigjør de hydroksylradikaler, som er en av de sterkeste antioksidantene man kjenner til. Hydroksyl brukes til å behandle vann med sterke og motstandsdyktige forurensninger. Hydroksyl brukes også til å fjerne hydrogensulfid og ammoniakk, eller til å fjerne bakterier. I tanker på RAS-anlegg reduseres biofilm og andre forurensninger/urenheter betraktelig.

Nanobobler kan ikke oppdages av det menneskelige øyet, man trenger en laser som reflekteres fra boblens overflate. På grunn av boblenes negativt ladde overflate, klynger de seg ikke sammen, men tiltrekker seg og binder opp små forurensende partikler fra vannet, slik at biofiltrene kan filtrere ut også disse forurensningene.

Oksygenering av vann ved hjelp av vår nanobobleteknologi er betydelig mer effektivt enn noen annen løsning på markedet. Standard oksygeneringsløsninger har en faktisk innløsingseffekt på ca. 17–30 %, mens vår patenterte teknologi innløser inntil 86 %. Dette reduserer oksygenforbruket betydelig (opptil 60 %) og er svært kostnads- og energieffektivt.

Vår teknologi er brukervennlig og svært pålitelig – det er ingen bevegelige deler i nanoboblegeneratoren vår. Generatoren er plassbesparende og enkel å installere. Nanobobler innløses ved å lede en del av inntaksvannstrømmen gjennom nanoboblegeneratoren og deretter omdirigere det oksygenberikede vannet inn i fiskemerden eller fisketanken. Vår teknologi er enkel å tilpasse for å møte brukernes ønsker.

Fordelene

Bruksområder for nanobobleteknologi i havbruksnæringen

 • RAS-anlegg
 • Havbasert akvakultur
 • Forebygging og behandling av lakselus
 • Boblegardin mot algeblomstring
 • Lukkede fiskemerder
 • Havbunnssanering
 • Brønnbåter
 • Fiskeforedlingsanlegg

Dokumenterte fordeler ved vår nanoteknologi

 • Redusert fôrfaktor
 • Optimalt oksygennivå i hele vannsøylen
 • Økt vekstrate (opptil 20 % bedre vekstrate)
 • Bedre fiskehelse
 • Redusert bruk av UV-behandling

Morsomme fakta:

 • 1 ml vann kan inneholde 1 milliard nanobobler
 • 1 mikroboble som er synlig for det menneskelige øyet inneholder 62 millioner nanobobler
 • 1 nanoboble er betydelig mindre enn en bakterie
 • 1 nanoboble er 2500 ganger mindre enn et enkelt saltkorn

En tydelig oppfordring til kontakt med en fordelssetning og et passende bilde